Gdynia plus

Gdynia – aura, klimat i atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest ostrożną, przejściową. Ta przejściowość powiązana jest z faktem, że klimat ma zarówno cechy morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni oraz terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a także obniżają temperaturę powietrza w tej miejscowości, co jest niepobocznie przeróżne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, czy też upust temperatury ma precyzyjny związek z panującą porą roku oraz należycie od niej zależy. Gdynia zaliczana jest do miast Polski, jakie znamionują się wielkim nasłonecznieniem – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z największych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, należałoby też wtrącić o wilgotności. Bo oraz te wartości znamionują się tym, iż są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgotnością charakteryzuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.