Jakie ubezpieczenie do auta wyłowić, a jakie jest dbałe?
Zabezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (autocasco) to dwa najistotniejsze gatunki ochron dla kierowców. Obydwa zabezpieczenia są niebezużyteczne dla każdego, kto porusza się po drogach, ponieważ zapewniają asekurację walutową w przypadku różnych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla jakiegokolwiek posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które broni przed stratami, które kierowca może wyrządzić innym figurom czy też mieniu – Ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy odmiennym zdarzeniu, jakie owocuje utratami cielesnymi lub personalnymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne oraz broni właściciela pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, kradzieży, płomienia, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC zapewnia asekurację na przypadek strat wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym także kosztów naprawy, odszkodowań i odmiennych kosztów powiązanych z przypadkiem. Stopień składki zabezpieczenia OC oraz AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek i rutyna kierowcy, marka i kategoria wehikułu, jego wartość, obszar eksploatacji, liczba roszczeń w przeszłości oraz dużo odmiennych.

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube